סגור חלון
5 + ממ"ד, מחסן, 2 מרפסות שמש, מפוארת, מושקעת